Søndagsmesse med mulighet for dåp. Konfirmantpresentasjon Liturg: Andreas Vassal

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.15

Sted:Fredrikstad Domkirke

Arrangør: