Søndagsmesse m MesseMusikk, Ihlebæk

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.30

Sted:Domkirken våpenhuset, Domkirken sakristi/kontor, Domkirken kapellrom 1.etg, Domkirken kirkerom

Arrangør: