Barn og ungdom

Domkirken menighet tilbyr et stort utvalg av aktiviteter for barn og unge i samarbeid med Glemmen og Gamle Glemmen menigheter.

Når det er dåp, leser vi fra Bibelen om å lære å kjenne den troen som vi blir døpt til.  Dette ønsker menigheten å bidra til, sammen med de som har ansvar for oppdragelsen for barnet.

Som en hjelp til dette har kirken tilbud om trosopplæring for barn og unge mellom 0 -18 år. Hva er kristen tro og hvordan praktiseres tro? Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer menighetene til trosopplæring for barn og unge. Vi i Domkirken menighet har et nært samarbeid med Glemmen og Gamle Glemmen menigheter, og samarbeider om mye for å ha et best mulig tilbud for alle. I de tre kirkene får barna oppleve og utforske, gjennom tilrettelagte gudstjenester, babysang, symboljakt, tårnagenthelg og mye annet.

Alle arrangementer er en del av kirkens satsing på barn og unge og er gratis. Invitasjonene sendes ut til alle som er registrert som døpte eller tilhørende Den norske kirke (minst en av foreldrene er medlem).

Gå inn på knappene under for å se tilbudet vi har til de ulike aldersgruppene.