Diakoni og omsorg

Har du mistet noen du er glad i?

 

Informasjonsmøte om sorg-gruppen i Sagene kirke 9. september kl. 18. Velkommen.

Kontaktinformasjon for Domkirken menighet

Fredrikstad domkirke menighet

Kontoradresse: Nygaardsgt. 28, 1606 Fredrikstad.

Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

E-post: domkirken-menig@fredrikstad.kirken.no. Telefon sentralbord, ma - fre 09 - 15: 69959800