Kulturkirke

Fredrikstad domkirke har et rikt kor og konsertliv.

 Les mer om konsert og kulturtilbudet på www.kirkemusikkfredrikstad.no

Hør på Dan og Tore Eriks domkirkepodcast her

Kontaktinformasjon for Domkirken menighet

Fredrikstad domkirke menighet

Kontoradresse: Nygaardsgt. 28, 1606 Fredrikstad.

Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

E-post: domkirken-menig@fredrikstad.kirken.no. Telefon sentralbord, ma - fre 09 - 15: 69959800