Felles oppstart at NesteSkritt

Praktisk informasjon

Fra:17.9.2019 - kl.19.00

Til:17.9.2019 - kl.22.00

Sted:Glemmen kirke menighetssalen u.etg

Arrangør:

Fjorårskonfirmanter fra hele byen møtes for å spise pizza og høre mer om hva NesteSkritt er - når det er og hvem som er med på dette :)

NesteSkritt er et opplegg bestående av 2 leirer (en på høsten og en på våren) hvor ungdommer kan bli enda bedre kjent med seg selv, andre unge i byen, tro og Gud.
På leirene er det mye lek, prat og hygge - og gode samtaler rundt matbordet og på samlinger.