Pasjonsgudstjeneste.

Praktisk informasjon

Fra:19.4.2019 - kl.11.00

Til:19.4.2019 - kl.12.00

Sted:Gamle Glemmen kirke

Arrangør:

Pasjonsgudstjeneste i Gamle Glemmen kirke kl.11:00.

Solist, gitar: Ole Martin Huser-Olsen

Velkommen!