Pasjonsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:19.4.2019 - kl.11.00

Til:19.4.2019 - kl.12.00

Sted:Glemmen kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med lesning av Jesu lidelseshistorie.
En korgruppe deltar. Liturg er Morten Zakariassen.