Småbarnsang

Praktisk informasjon

Fra:25.11.2020 - kl.17.15

Til:25.11.2020 - kl.17.45

Sted:Glemmen kirke menighetssalen u.etg

Arrangør:

Sangstund for barn fra 2-5 år ifølge med voksen. Tilbudet er gratis. Påmelding v fremmøte.

Sted: menighetssalen Glemmen kirke

Tid: 17.15- 17.45