Småbarnsang i menighetssalen

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2018 - kl.17.00

Til:18.4.2018 - kl.17.45

Sted:Glemmen kirke menighetssalen u.etg

Arrangør: