Småbarnsang

Praktisk informasjon

Fra:4.12.2019 - kl.17.00

Til:4.12.2019 - kl.17.45

Sted:Glemmen kirke menighetssalen u.etg

Arrangør: