Tema: Fargerikt fellesskap i Glemmen

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2019 - kl.19.00

Til:15.10.2019 - kl.21.00

Sted:Glemmen kirke menighetssalen u.etg

Arrangør:

DEN VERDENSVIDE KIRKE OG MISJON
Misjonsutvalget i Glemmen vil arrangere tre samlinger med søkelys på misjon og kristendom i andre land.

Program
•       tirsdag 15. oktober 2019: Fargerikt fellesskap i Glemmen
Vi blir kjent med kirke og kristendom i hjemlandet til noen av våre nye landsmenn som vi kan se i gudstjenestene i Glemmen

•       tirsdag 4. februar 2020: Marianne Haugerud i Stefanusalliansen: «Hva skjer med de kristne i Midtøsten?»

Hun vil særlig fokusere på de kristnes situasjon i Egypt.

•       tirsdag 31. mars 2020: Madagaskarkveld
Her vil vi se nærmere på menighetens eget misjonsprosjekt på Madagaskar

Alle samlingene varer fra kl. 19 til kl. 21 og er i menighetssalen i Glemmen kirke. Ved siden av å ta opp et tema, vil vi også spise kveldsmat sammen og det hele avsluttes med en enkel tidebønn.

Arrangementene er åpne for alle!

Kontaktperson
Harald Peter Stette, mobiltelefon 977 077 92, e-post h.p.stette@gmail.com