Troen i Tiden

Praktisk informasjon

Fra:12.11.2019 - kl.19.00

Til:12.11.2019 - kl.21.00

Sted:Kirkestua Gamle Glemmen

Arrangør:

"Troen i tiden". Bibelundervisning med samtale og mulighet for spørsmål v/Knut Erling Johansen. Kirkestua ved Gamle Glemmen. Enkel bevertning.

Tema: "Lidelse og løfte", Johannesevangeliet kap 13-21.