Gudstj. Kråkerøy kirke v/ Ole Hauglum Nattverd

Praktisk informasjon

Fra:17.6.2018 - kl.11.00

Til:17.6.2018 - kl.12.00

Sted:Kråkerøy kirke

Arrangør: