Gudstjeneste på Allehelgensdag

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Kråkerøy kapell

Arrangør:

Allehelgensgudstjeneste ved Maria Vassli Gjære og Unn Birgitte van der Hagen.