Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd v/Rånes

Praktisk informasjon

Fra:20.5.2018 - kl.11.00

Til:20.5.2018 - kl.12.15

Sted:Gressvik kirke

Arrangør: