Gudstjeneste med dåp og nattverd. Knut Erling Johansen

Praktisk informasjon

Fra:17.6.2018 - kl.11.00

Til:17.6.2018 - kl.12.15

Sted:Onsøy kirke

Arrangør: