Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd v/Ola Beisvåg

Praktisk informasjon

Fra:20.5.2018 - kl.11.00

Til:20.5.2018 - kl.12.15

Sted:Onsøy kirke

Arrangør: