Barn og ungdom

Onsøy og Gressvik menigheter tilbyr et stort utvalg av aktiviteter til barn og unge. Fra Babysang for de minste til Krik-trening for ungdommene.

Jevnlige tiltak for de minste er Babysang, Småbarnssang og Søndagsskole. Når de begynner på skolen kan de fortsette på Søndagsskolen, begynne på Rød Barnegospel, Etter skoletid, Speideren og etterhvert på Betweens. Ungdomsskoleelever kan fortsette på Speideren, begynne på Skolelaget og Krik-trening med After-Krik.

Konfirmasjon er en viktig del av møte med kirken i ungdomstiden. Etter konfirmasjon tilbyr menighetene Ledertrening. I tillegg inviteres årskull fra 0-18 år til trosopplæringstiltak som utdeling av 4-års bok, Tårnagenthelg, opplegg på planleggingsdager osv.

Klikk på aktuelle alderstrinn under for å lese mer.

Kontaktinformasjon for Onsøy og Gressvik menighet

Onsøy og Gressvik menighetskontor

Storveien 2
1621 Gressvik

Besøkstid: Mandag til fredag 10-14

Postadresse: 

Postboks 1428
1602 Fredrikstad

E-post:

Telefon sentralbord, mandag - fredag 09 - 15: 69 95 98 00