Gudstjeneste i Borge kirke med dåp og nattverd v/Schwartz Olsen

Praktisk informasjon

Fra:18.2.2018 - kl.11.00

Til:18.2.2018 - kl.12.10

Sted:Borge kirke

Arrangør: