Barn og ungdom

Kirkerommet skal være et sted der barn og ungdom skal kunne finne rom for livene sine, gjennom enkle babysanger, gudstjenester tilrettelagt for barn og åpen kirke med store og små hemmeligheter.

   Barna inviteres til å bli kjent med kirka fra høyt til lavt gjennom lyder, kunst, 
  bevegelse og handling. Det vil bli lystenning, barnealter og bønnested,
  rebusvandring, symboljakt og tårnvandring. Det skal være rom både for moro og 
  alvor.

  Under kirkehvelvingen inviteres barna til å undre seg over tilværelsen og det  
  hellige og møte en skapende og lekende Gud. I kirken skal det være rom for å
  finne frem til en tro og få en visshet om at kirkedørene vil være åpne gjennom hele
  livet – uansett hva som skjer.

 

 

 

Kontaktinformasjon for Østre Fredrikstad menighet

Menighetskontoret har adressen: Borgarveien 1, 1633 Gamle Fredrikstad

Østre Fredrikstad kirke har adressen: Kirkegaten 25, 1632 Gamle Fredrikstad

E-post: ostrefrstad-menig@fredrikstad.kirken.no

Telefon sentralbord, mandag - fredag 09 - 15: 69 95 98 00