Barne- og ungdomskorene i Rolvsøy menighet

I Rolvsøy menighet er det kor for alle aldre!

I Rolvsøy er det tre barne- og ungdomskor: Knøttsing, Spiren og Canto.

Knøttsing er koret for de minste, fra ca. 2 år frem til skolestart. Knøttsing møtes hver torsdag kl. 17.30-18.15 i menighetssenterets underetasje. Der blir det sang, regler, bibelfortelling, litt leking og prat og kveldsmat. Knøttsing deltar på et par gudstjenester i løpet av året. Det koster kr. 50 pr. år.

Etter at barna har begynt på skolen og frem til de er ferdige i 4. klasse,  kan de være i barnekoret Spiren. Noen av de eldste i Knøttsing får lov til å være litt med i Spiren før de begynner på skolen. Spiren møtes hver torsdag kl. 17.30-18.15. Spiren samarbeider med flere andre kor i området, og deltar blant annet på arrangementer som "Kulturnatt" i Fredrikstad. Det lekes også på korøvelsene. Koret deltar ellers på enkelte gudstjenester og konserter i Rolvsøy. Det koster kr. 400 pr. halvår.

Når barna går i 5. klasse eller oppover kan de bli med i ungdomskoret Canto. Canto møtes hver torsdag kl. 18.15-19.30. Canto synger flere konserter både i og utenfor kirken. Det er sosiale kvelder og overnatting i løpet av året. Det kan til og med bli kake på korøvelsene! Det koster kr. 400 pr. halvår.

Både Spiren og Canto har også vært i studio og spilt inn noen låter den siste tiden. De siste årene har de samarbeidet om både Disney-konsert og Astrid Lindgren-konsert. Korene synger dermed et bredt og morsomt repertoar - noe for enhver smak.

Alle korene er medlem i kororganisasjonen Ung kirkesang. Ung kirkesang arrangerer flere kurs og leirer i løpet av året det er mulighet til å delta på.

Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på. Kom gjerne innom og se hvordan vi har det - og hjertelig velkommen til korene i Rolvsøy menighet!

Kontaktinformasjon for Rolvsøy menighet

ROLVSØY KIRKE, kapell og menighetssenter ligger samlet i Kirkeveien 50.

Menighetskontoret ligger i Rolvsøy Rådhus, inngang i underetasjen.

Adresse:

Råkollveien 103, 1664 Rolvsøy.

MENIGHETSKONTORETS ÅPNINGSTIDER

Menighetskontoret er åpent er tirsdag til torsdag kl.09.00-13.00.

I skolens ferier er åpningstidene noe redusert:

Tirsdag og torsdag kl.10.00-12.00.

Telefon daglig leder: 69 95 98 50.

E-post: rolvsoy-menig@fredrikstad.kirken.no

KIRKETORGET

I Fredrikstad betjener alle menighetene i Fredrikstad.

Kirketorget er åpent mandag til fredag kl.09.00-15.00.

Telefon: 69 95 98 00.