Gudstjeneste med dåp v/ Linn-Therese Jordheim Larsen, Frøydis Grinna. 1,2,3

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.30

Sted:Østre Fredrikstad kirke

Arrangør: