Gudstjenetse med nattverd

Praktisk informasjon

Fra:1.12.2019 - kl.11.00

Til:1.12.2019 - kl.12.30

Sted:Østre Fredrikstad kirke

Arrangør: