LupY - lederutvikling på Ynglingen, fra 15-19 år

KirkenMIN jobber for å gi ungdom i Gjøvik en helt unik mulighet. Vi ønsker å skape gode ledere som kan være med å gjennomføre trosopplæringens mange varierte aktiviteter.

Høsten 2010 startet Gjøviks hittil størte satsning på lederutvikling blant ungdom. Ti år etter har vi hatt nærmere 450 ledere som har vært aktive i vårt trosopplæringsarbeid. Uten LupY - ingen KirkenMIN eller trosopplæring.

Vårt mål for LupY er å skape et trygt og godt miljø med rom for hele livet, formidle relevant kompetanse, utvikle modige, kreative og kristne ungdommer som er bevisste på egne talenter. Vi ønsker å utfordre ungdom til videre lederskap i framtiden og forhåpentligvis skape vennskap som varer livet ut.