LupY - lederutvikling på Ynglingen, fra 15-19 år

Høsten 2010 startet Gjøviks hittil størte satsning på lederutvikling blant ungdom. Seks år etter har vi nærmere 200 ledere som er aktive i vårt trosopplæringsarbeid. Ingen LupY - ingen KirkenMIN eller trosopplæring. Vi ønsker å skape gode ledere som kan være med å gjennomføre trosopplæringens mange aktiviteter.

Gjøvik KFUK-KFUM Ynglingen og KirkenMIN,Trosopplæring i Gjøvik, jobber sammen for å gi ungdom i Gjøvik en unik mulighet.

Vårt mål for lederutviklingsopplegget er å skape et trygt og godt miljø med rom for hele livet, formidle relevant kompetanse, utvikle modige, kreative og kristne ungdommer som er bevisste på egne talenter. Vi ønsker å utfordre ungdom til videre lederskap i framtiden og forhåpentligvis skape vennskap som varer livet ut.