Trosopplæring i KirkenMIN

Fra babysang til LupY. Trosopplæringen i Gjøvik ønsker barn og unge fra 0 til 18 år velkommen til kirken for å lære mer om troen de er døpt til. Velkommen til trosopplæring i Biri, Bråstad, Engehaugen, Gjøvik, Hunn, Snertingdal og Vardal menigheter.

Biri, Bråstad, Engehaugen, Gjøvik, Hunn, Snertingdal og Vardal menigheter ønsker å gjennomføre en trosopplæring der de døpte blir møtt, får kjennskap og knyttes til kirken sin og den kristne troen.

Visjon for KirkenMIN:

Vi vil være en RAUS og TYDELIG kirke der barn og unge får hjelp til å leve livet i TRO, HÅP og KJÆRLIGHET. Kirken i Gjøvik skal være et sted hvor alle føler tilhørighet og trygghet. Vi vil at det de opplever skal vekke og styrke troens liv som gis i dåpen for at de etter hvert som de vokser opp kan leve i kirken fellesskap og vokse som Jesu disipler.

 

Kontaktinformasjon for KirkenMIN

Postadresse:

Strandgata 13 A

2815 Gjøvik

Besøksadresse:

Ynglingen

Svoldersgate 2

2821 Gjøvik

KirkenMIN

45876222