Besøkstjeneste

Vil du ha besøk? Eller vil du bli besøksvenn?

Trenger du en du kan snakke med, gå tur med eller gjøre små enkle oppgaver med? Da kan du få besøk en time hver uke eller to timer hver 14. dag, avhengig av hva som passer best.

Synes du dette høres ut som et godt tilbud for deg selv eller en av dine pårørende, ta konakt med diakonene.

Vi har også behov for flere besøksvenner. Det handler om å bruke litt av sin tid på å gjøre hverdagen litt hyggeligere for en annen. Vi tror at det er menigsfylt å dele tid med et annet menneske, og at det er givende og forfriskende for begge parter. Ta kontakt med diakonene.