Gudstjeneste Biri kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.10.00

Til:9.5.2021 - kl.11.00

Sted:Biri kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6. søndag i påsketiden
Liturg: Hanne Moesgaard Skjesol
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Biri Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp