Høymesse Biri kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.2.2020 - kl.10.00

Til:23.2.2020 - kl.11.00

Sted:Biri kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: Hanne Moesgaard Skjesol
Organist: Arnfinn Hasle
Offerformål: Biri Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp