Høymesse Biri kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.1.2020 - kl.10.00

Til:19.1.2020 - kl.11.00

Sted:Biri kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Hanne Moesgaard Skjesol
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Biri Menighetsblad
Nattverd