Høymesse Biri kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.10.00

Til:13.1.2019 - kl.11.00

Sted:Biri kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Haraldur Ørn Gunnarsson
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Misjonsprosjektet: Diakonalt arbeid i Thailand
Nattverd
Dåp