Høymesse Biri kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2018 - kl.10.00

Til:14.1.2018 - kl.11.00

Sted:Biri kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Hanne Moesgaard Skjesol
Organist: Arnfinn Hasle
Offerformål: Misjonsprosjektet: Diakonalt arbeid i Thailand
Nattverd
Dåp