Nasjonalgudstjeneste Biri kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.5.2018 - kl.10.00

Til:17.5.2018 - kl.11.00

Sted:Biri kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17. mai
Liturg: Hanne Moesgaard Skjesol
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Kirkens Nødhjelp