Samtalegudstjeneste Biri kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.8.2021 - kl.10.00

Til:29.8.2021 - kl.11.00

Sted:Biri kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Liturg: Hanne Moesgaard Skjesol
Organist: Inger Schiager
Offerformål: Biri Menighetsblad
Nattverd
Dåp