Alle-sammen-gudstj Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Stein Ovesen
Organist: Christian Sporild
Offerformål: Engehaugen Diakoniarbeid
Nattverd