Alle-sammen-gudstj. Engehaugen Kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.1.2018 - kl.11.00

Til:14.1.2018 - kl.12.00

Sted:Engehaugen Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Gregers Lundh
Organist: Christian Sporild
Offerformål: Engehaugen Trosopplæringarbeid
Nattverd
Dåp