Gudstjeneste Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.10.2021 - kl.11.00

Til:10.10.2021 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20. søndag i treenighetstiden
Liturg: Stein Ovesen
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Menighetens misjonengasjement
Nattverd
Dåp