Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.10.2020 - kl.11.00

Til:25.10.2020 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Menighetens misjonengasjement
Nattverd
Dåp