Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Stein Ovesen
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Engehaugen Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp