Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.12.2020 - kl.11.00

Til:27.12.2020 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag etter jul
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Christian Sporild
Offerformål: Engehaugen Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp