Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.2.2020 - kl.11.00

Til:2.2.2020 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Engehaugen Trosopplæringarbeid
Nattverd