AVLYST Gudstjeneste Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2021 - kl.11.00

Til:24.1.2021 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Menighetens misjonengasjement
Nattverd
Dåp