Allehelgensgudstjeneste Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2019 - kl.11.00

Til:3.11.2019 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Stein Ovesen
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Engehaugen Diakoniarbeid
Nattverd