Høymesse Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.6.2019 - kl.11.00

Til:23.6.2019 - kl.12.00

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i treenighetstiden
Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Jostein Fikstvedt
Offerformål: Engehaugen Menighetsarbeid
Nattverd