Avskjedsgudstjeneste Engehaugen Kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.6.2018 - kl.11.00

Til:17.6.2018 - kl.12.00

Sted:Engehaugen Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i treenighetstiden
Liturg: Gregers Lundh
Organist: Christian Sporild, Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Engehaugen Menighetsarbeid
Nattverd