Høymesse Engehaugen Kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.2.2018 - kl.11.00

Til:18.2.2018 - kl.12.00

Sted:Engehaugen Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i fastetiden
Liturg: Gregers Lundh
Organist: Kolbjørn Sandnes
Offerformål: Menighetens Misjonsengasjement
Nattverd
Dåp