Skolegudstjeneste Engehaugen kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.12.2019 - kl.10.15

Til:19.12.2019 - kl.11.45

Sted:Engehaugen kirke

Arrangør:

Liturg: Jens Reidar Antonsen
Organist: Christian Sporild