Taize gudstjeneste Engehaugen Kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.11.2017 - kl.19.00

Til:19.11.2017 - kl.20.30

Sted:Engehaugen Kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 24. søndag i treenighetstiden
Liturg: Gregers Lundh
Organist: Christian Sporild
Offerformål: Offerfri
Nattverd