Åpent kapell allehelgen

Praktisk informasjon

Fra:31.10.2020 - kl.15.00

Til:31.10.2020 - kl.18.00

Sted:Gjøvik kapell - Østre Totenveg 16 2816

Arrangør:Gjøvik menighetsråd <post.gjovik@kirken.no>

Lørdag før allehelgenssøndag vil Gjøvik kapell være åpent for lystenning og stillhet - eller en prat med vertskapet som er til stede.