Askeonsdag gudstjeneste Gjøvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.2.2018 - kl.19.00

Til:14.2.2018 - kl.20.00

Sted:Gjøvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Askeonsdag
Liturg: Ole Jacob Nyhus
Organist: Vidar Fredheim
Offerformål: Offerfri
Nattverd