Høymesse Gjøvik kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.10.2020 - kl.11.00

Til:25.10.2020 - kl.12.00

Sted:Gjøvik kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Liturg: Ole Jacob Nyhus
Organist: Kristin Brynjulfsrud
Offerformål: Kafe Kampen i Gjøvik
Nattverd
Dåp